Své služby nabízíme napříč celou Českou republikou

Snažíme se, aby naše služby byly dostupné co největšímu množství provozovatelů plynových zařízení. Pokrýváme šestici největších měst v Čechách, na Moravě i ve Slezku a jdeme ještě dál. Více »

Ceny revizních a s nimi spojených služeb tlačíme co nejníže

Uvědomujeme si současnou složitost ekonomické situace a z ní vyplývající tlak zákazníka na cenu, a proto nabízíme své služby oproštěné od zbytečných výdajů, které by ho v konečném důsledku pouze zatížily. Více »

 

Revizní služby

Vítáme vás na webových stránkách firmy Ing. Martin Plachý – TIMIDUS Revize, která na území České republiky provádí revizní služby a s nimi související úkony na vyhrazených plynových zařízeních.

Naším cílem je jistota zákazníka, že jím provozované odběrné plynové zařízení funguje bez vad, dle platných norem a legislativy a hlavně bez rizik a nebezpečí, a to vše za rozumnou cenu.

Ať jste již

  • správci bytového domu,
  • školníci na základních nebo středních školách,
  • pracovníci technického úseku v administrativních budovách, univerzitách,
  • nemocnicích i jiných zdravotnických zařízeních,
  • obchodních centrech, sportovních nebo kulturních zařízeních,
  • výrobních objektech a průmyslových závodech,
  • všude tam, kde se plyn využívá k vytápění, ohřevu TUV či vaření, vstupuje do technologických procesů, nebo z nich vystupuje,

zkrátka podnikající fyzické nebo právnické osoby (či jejich zástupci), provozující odběrná plynová zařízení, pro vás všechny může být cenová nabídka provedení revizních a s nimi souvisejících služeb zajímavá, a proto nás neváhejte kontaktovat.