Ceník

Vzhledem ke skutečnosti, že cena jednotlivých služeb závisí vždy na konkrétním vyhrazeném plynovém zařízení, bylo by uvedení jakéhokoliv ceníku s přibližnými cenami silně zavádějící.

Proto jsem se rozhodl ceník nezveřejňovat. Přesnou cenu služeb zjistíte prostřednictvím cenové nabídky, kterou obdržíte předem v rámci sjednání revizní nebo jiné služby.

Snažím se, aby ceny mých služeb byly co možná nejnižší díky těmto skutečnostem:

  • Nejsem plátce DPH a tím pádem jej nepřičítám k ceně mých služeb.
  • Jsem osobou samostatně výdělečně činnou, která nabízí své služby přímo, ne subdodavatelským způsobem.
  • Cestovní výdaje snižuji využitím hromadné dopravy.