Provozní dokumentace

Provozovatel musí na základě požadavků Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.č. 378/2001 Sb. pro jím provozovaná technická zařízení zpracovat provozní dokumentaci. Kvalitě provedená provozní dokumentace je jedním z nejdůležitějších předpokladů budoucího řádného, bezproblémového a bezpečného provozu. Je sestavována na základě poskytnuté projektové či průvodní dokumentace předmětného zařízení, návodů k obsluze, informací poskytnutých výrobcem a reálného stavu skutečného provedení.

Ing. Martin Plachý – TIMIDUS Revize nabízí svým zákazníkům zpracování provozní dokumentace technických zařízení. Vlastnímu zhotovení předchází šetření v místě provozu, během kterého se se zástupcem provozovatele diskutuje detailní technická specifikace a provádí sběr informací v písemné a obrazové formě.

Zpracuji pro vás následující provozní dokumentaci:

 • Místní provozní bezpečnostní předpisy
 • Místní provozní řády vyhrazeného plynového zařízení
 • Místní provozní předpisy horkovodních a parovodních kotlů
 • Provozní pokyny pro provoz tlakových nádob stabilních
 • Pokyny k obsluze tlakových nádob k dopravě plynů
 • Provozní řády kotelen
 • Protokoly o určení vnějších vlivů
 • Plány preventivní údržby
 • Provozní deníky strojního zařízení
 • Provozní deníky kotlů
 • Revizní knihy plynového zařízení
 • Harmonogramy revizí, kontrol a servisních prohlídek

Zpracuji dokumentaci vyžadovanou Nařízením vlády č. 406/2004 Sb.:

 • Analýzy rizik výbuchu spojených s provozem vyhrazených technických zařízení
 • Dokumentace o ochraně před výbuchem