Revize elektrických zařízení

Povinnost nechat pravidelně revidovat vyhrazená elektrická zařízení vyplývá mimo jiné z Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Je dále rozpracována a popsána ve Vyhlášce č. 73/2010 Sb. a technických normách ČSN 33 1500 Z4:2007, ČSN 33 2000-6 ed. 2 O1:2018ČSN 33 1600 ed. 2:2009, souboru norem ČSN EN 62305 ed. 2 a ČSN EN 60204 ed. 2 (ed. 3) a ukládá se všem podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, které tato zařízení provozují.

Zmíněné technické dokumenty se na fyzické osoby nevztahují, přestože právě ony představují velkou skupinu uživatelů, kteří vyhrazená elektrická zařízení rovněž provozují. Ve většině případů tím pádem bez náležitých výchozích a pravidelných revizí. Bezpečnost při provozu vyhrazených elektrických zařízení tak tedy závisí na míře zodpovědnosti každého provozovatele!

Ing. Martin Plachý – TIMIDUS Revize nabízí svým zákazníkům revizní a s nimi spojené služby, jejichž cílem je posouzení technického stavu revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti za účelem odhalení případných vad, poškození a poruch.

Revizními službami rozumím:

 • Revize elektrické instalace výchozí, pravidelné, mimořádné – prováděné před uvedením do provozu; prováděné ve lhůtách dle Protokolu o určení vnějších vlivů či příslušné technické normy; prováděné na základě mimořádného požadavku např. právního předpisu, orgánu státní zprávy či majitele zařízení
 • Revize elektrických spotřebičů během používání – týká se elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely; v průmyslu a řemeslné činnosti ve vnitřních i venkovních prostorách; ve veřejných prostorách a objektech; v prostorách a objektech pro administrativní činnosti; elektrická zařízení informační techniky; přístroje spotřební elektroniky; přístroje používané v laboratořích; prodlužovací a odpojitelné přívody
 • Revize a vizuální kontroly LPS (Systému ochrany před bleskem) – prováděné na vnějším a vnitřním systému ochrany před bleskem ve lhůtách v závislosti na „hladině ochrany před bleskem“, tj. standardně 1x za rok (vizuální kontrola) a 1x za 2 roky nebo 4 roky (úplná revize)
 • Ověření elektrické bezpečnosti strojního zařízení standardně prováděné 1x za rok dle ČSN EN 60204 ed. 2 (ed. 3) a Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Vedle revizních služeb nabízím tyto jiné služby:

 • Zhotovení místního provozního bezpečnostního předpisu
 • Zhotovení protokolu o určení vnějších vlivů
 • Zhotovení plánu preventivní údržby
 • Zhotovení provozního deníku strojního zařízení
 • Zhotovení harmonogramu revizí
 • Proškolení obsluhy vyhrazeného elektrického technického zařízení ve smyslu Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

V současnosti nabízené v tomto rozsahu elektrických zařízení:

 • E2A: Elektrická zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu s napětím do 1000 V střídavého nebo 1500 V stejnosměrného

Nabízených služeb tak mohou využívat provozovatelé:

 • elektrických instalací a hromosvodů rodinných a bytových domů
 • elektrických instalací a hromosvodů administrativních budov, škol, zdravotnických objektů, hotelů, restaurací, pobytových zařízení, obchodních galerií, kin, divadel apod.
 • elektrických instalací a hromosvodů v průmyslových závodech
 • strojních zařízení v průmyslových závodech
 • elektrických spotřebičů