Revize tlakových zařízení

Povinnost nechat pravidelně revidovat vyhrazená tlaková zařízení vyplývá mimo jiné z Nařízení vlády
č. 378/2001 Sb.
, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Je dále popsána ve Vyhlášce č. 18/1979 Sb. a technických normách ČSN 69 0010 Z4:2009 a ČSN 07 0710 ZC:1985 a ukládá se všem podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, které tato zařízení provozují.

Ing. Martin Plachý – TIMIDUS Revize nabízí svým zákazníkům revizní a s nimi spojené služby, jejichž cílem je posouzení technického stavu revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti za účelem odhalení případných vad, poškození a poruch.

Revizními službami rozumím:

 • Revize výchozí – prováděné před uvedením nového, rekonstruovaného nebo opraveného tlakového zařízení do provozu a dále, u nichž došlo ke změně použití, nebo přemístění
 • Revize provozní – prováděné 1x za rok (v případě tlakových nádob stabilních, první provozní revize se provádí po 14 dnech provozu), resp. 1x za 3 měsíce (v případě horkovodních a parovodních kotlů, nebo při uvádění do provozu po provozní odstávce delší než dva měsíce)
 • Revize vnitřní – prováděné standardně pravidelně 1x za 5 let
 • Tlakové zkoušky – prováděné standardně pravidelně 1x za 9 let

Vedle revizních služeb nabízím tyto jiné služby:

 • Zhotovení provozních pokynů pro provoz tlakových nádob stabilních
 • Zhotovení místních provozních předpisů horkovodních a parovodních kotlů
 • Zhotovení provozního deníku kotle
 • Zhotovení harmonogramu revizí a kontrol
 • Proškolení obsluhy tlakových nádob stabilních

V současnosti nabízené v tomto rozsahu tlakových zařízení:

 • NA: tlakové nádoby stabilní s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000
 • NB: ostatní tlakové nádoby stabilní
 • HK4, PK4: parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové

Nabízených služeb tak mohou využívat provozovatelé:

 • tlakových nádob a kotlů v kotelnách bytových domů
 • tlakových nádob a kotlů v kotelnách veřejných budov
 • tlakových nádob a kotlů v kotelnách v hotelových, restauračních a pobytových zařízeních
 • tlakových nádob a kotlů v kotelnách v průmyslových závodech
 • tlakových nádob, které jsou součástí rozvodů technických plynů v procesních zařízeních
 • kotlů, které jsou součástí výrobních technologií a procesních zařízení