Proškolení

Ing. Martin Plachý – TIMIDUS Revize nabízí svým zákazníkům provádění školení a přezkušování zaměstnanců, zakončené vydáním příslušného osvědčení k výkonu obsluhy technických zařízení.

Zajistím proškolení a přezkoušení vašich zaměstnanců k následujícím činnostem:

  • Obsluha a činnost na elektrických zařízeních dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
  • Obsluha vyhrazeného plynového zařízení dle Vyhlášky č. 21/1979 Sb.
  • Topič nízkotlaké kotelny dle Vyhlášky č. 91/1993 Sb.
  • Obsluha nádob dle ČSN 69 0012