Správa kotelen

Ing. Martin Plachý – TIMIDUS Revize nabízí svým zákazníkům výkon správy provozu nízkotlakých teplovodních plynových kotelen a kotelen na tuhá paliva ve smyslu Vyhlášky č. 91/1993 Sb.

Spolehlivé řízení kotelny stavíme na těchto pilířích:

 • Kontrola kotelního zařízení ve lhůtě 1 x týdně
 • Nepřetržitá havarijní služba a dojezd technika do 2 hodin od telefonického nahlášení poruchy
 • Pravidelný úklid v kotelně
 • Vedení provozní dokumentace, harmonogramů a dokladů provedených revizí, kontrol a zkoušek

Během vizuální kontroly prověřujeme:

 • Kontrola těsnosti rozebíratelných spojů armatur otopných soustav
 • Kontrola těsnosti rozebíratelných spojů armatur vyhrazených plynových zařízení
 • Kontrola ovzduší a výskytu oxidu uhelnatého
 • Kontrola funkce armatur
 • Kontrola funkce pojistných ventilů
 • Kontrola funkce pojistky plamene
 • Kontrola funkce nouzového vypnutí kotelny
 • Kontrola funkce manometrů nulováním a porovnáním s referenčním manometrem
 • Kontrola funkce teploměrů porovnáním s referenčním teploměrem
 • Kontrola funkce termostatů a manostatů
 • Kontrola funkce systému MaR a senzorů
 • Kontrola funkce filtrů
 • Kontrola činnosti čerpadel

V rámci řádného provozu kotelny provádíme:

 • Revize vyhrazeného plynového zařízení a zhotovení revizních zpráv
 • Revize vyhrazeného elektrického technického zařízení a zhotovení revizních zpráv
 • Revize vyhrazeného tlakového zařízení a zhotovení revizních zpráv
 • Odborné prohlídky kotelny

Dále zajistíme:

 • Pravidelné servisní prohlídky kotelního zařízení
 • Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie ve smyslu Vyhlášky č. 194/2013 Sb.
 • Pravidelné kalibrace detektorů zemního plynu
 • Kontroly a čištění spalinových cest
 • Kontroly provozuschopnosti a periodické zkoušky přenosných hasicích přístrojů